Đăng bởi: thhalam | 16/01/2011

Kế hoạch thang 11/2010

PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ LÂM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            KH-NTr                                Hà Lâm, ngày 01 tháng 11 năm 2010

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CƠNG TC THNG 11 NĂM 2010

I. Nhiệm vụ trọng tm.

1. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm nền giáo dục cách mạng và 28 năm ngy Nh Gio Việt Nam 20/11.

2. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lương giáo dục như: Tăng cường bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu; tổ chức thao giảng, hội thảo các chuyên đề dạy học, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc thi giải Tốn, thi tiếng Anh qua mạng Internet.

3. Tổ chức các Hội thi như: Giáo viên giỏi, Bóng đá mi ni, Cờ vua, Viết chữ đẹp cấp trường.

4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ trường học, đặc biệt chú trong việc kiểm tra giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn và hoạt động của các bộ phận công tác.

II. Nhiệm vụ cụ thể v giải php tổ chức  thực hiện.

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện nghim tc việc ht Quốc ca trong giờ chào cờ đầu tuần và trong các ngày lễ, hội.

Tập trung tăng cường các hoạt động tập thể, rèn luyện các kỹ năng cơ bản cho học sinh. Thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc cây xanh, cây cảnh hiện có ở sân trường, hàng rào; đẩy mạnh hoạt động cu lạc bộ trị chơi dân gian.

2. Cơng tc đổi mới quản lý.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyn mơn, ban chuyn mơn; thực hiện tốt việc thiết lập, cập nhật hệ thống hồ sơ sổ sách kể cả hành chính-văn phịng lẫn CM; tăng cường nề nếp, kỷ cương trường lớp và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý v dạy học, thực hiện nghim tc việc khai thc, sử dụng mạng Internet v trang Blog của trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả soạn thảo, ban hành văn bản.

3. Cơng tc dạy v học.

Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh hiện cĩ; nắm chắc số học sinh vắng, lý do vắng từng buổi, từng học sinh.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian dạy học theo quy định; quan tâm đúng mức và tổ chức thực hiện có chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường.

Tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh tham gia Cuộc thi An toàn giao thông cấp huyện; bồi dưỡng, tập luyện đội tuyển Bóng đá mi ni, Cờ vua, Viết chữ đẹp để tham gia dự thi cấp trường, cấp huyện; tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo di việc học sinh tham gia cuộc thi giải Tốn v tiếng Anh trn mạng Internet.

Tổ chức thao giảng, hội thảo các chuyên đề dạy học. Làm tốt việc bồi dưỡng giáo viên dự thi An toàn giao thông cấp huyện và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường đạt kết quả cao.

Tổ chức thi (thao giảng tiết dạy) giáo viên giỏi cấp trường, xét chọn và thành lập đội tuyển giáo viên dự thi gio vin giỏi cấp huyện.

Phối hợp tổ chức đội thi  đấu Bóng đá mi ni và Cờ vua để dự thi cấp huyện; bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp dự  thi Viết chữ đẹp cấp trường.

Phối hợp với các trường tiểu học trong cụm tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của tổ mạng lưới chuyên môn Phịng GD&ĐT.

4. Công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức cán bộ.

Sắp xếp công việc cho chi Hội trưởng chi Hội Chữ thập đỏ đi tập huấn tại Đà Lạt.

Hướng dẫn cán bộ- CC-VC bỏ sung hồ sơ hợp đồng làm việc theo quy định của Phịng Nội vụ ( cán bộ- CC-VC có thời gian công tác từ năm 1993 trở lại đây), trừ 02 đồng chí Thành và Liệp.

Hướng dẫn làm hồ sơ ký hợp đồng cho đồng chí Nguyệt và đồng chí Thông.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất đội ngũ giáo viên, như: Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ góp ý xây dựng; đặc biệt đối với giáo viên đăng ký dự thi gio vin giỏi cc cấp. Động viên khích lệ giáo viên đang tham gia học tập các lớp đào tạo trên chuẩn cố gắng học tập hoàn thành xuất sắc khóa học.

Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm xây dựng một đội ngũ có phong cách nhà giáo tận tuỵ, yêu nghề, có ý thức tự học, tự rn phấn đấu vươn lên trở thành giáo viên giỏi các cấp; đồng thời thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, kịp thời thăm hỏi, động viên, trợ giúp khi bản thân và gia đ́nh CB, VC gặp khó khăn, hoạn nạn.

5. Công tác tài chính và CSVC, kỹ thuật trường học.

Giải quyết dứt điểm việc rút lương tháng 8/2010 cho đồng chí Nguyệt và đồng chí Thông.

Đẩy nhanh tiến độ thu các khoản đóng góp của CMHS năm học 2010-2011 theo nghị quyết của ban đại diện CMHS đ được UBND x xc nhận. Chuẩn bị bo co tình hình thu cc khoản từ CMHS phụ vụ họp Ban đại diện CMHS; đồng thời chuẩn bị tốt kinh phí để tổ chức các hội thi, cuộc thi và  tọa đàm kỷ niện ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Tập trung sửa chữa số my vi tính vừa mới hỏng; sửa cổng trường bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2010; thường xuyên, kịp thời hơn, có hiệu quả hơn trong việc tu sửa nhỏ.

Thường xuyên làm tốt công tác xử lý nghiệp vụ, giới thiệu sách mới; tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng TB-ĐDDH của từng giáo viên trên lớp; xây dựng và phát động phong trào thi ĐDDH tự làm trong đội ngũ GV; chuẩn bị tốt các TB-ĐDDH phục vụ hội thi  gio vin giỏi cấp trường.

Thường xuyên thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc cây xanh, cây cảnh hiện có; đặc biệt là hàng cây Chuỗi ngọc phía nhà xe và các bồn hoa Đậu phụng,…

6. Công tác kiểm tra nội bộ, Thi đua và Kiểm định chất lượng.

6.1. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra của từng cá nhân và từng bộ phận công tác.

Tổ chức kiểm tra và kiểm tra chéo hồ sơ giáo án giáo viên, hồ sơ sổ sách các tổ chuyên môn; kiểm tra hồ sơ sổ sách  tổ Văn phịng, hồ sơ sổ sch ti chính, ti sản.

Kiểm tra toàn diện hoạt động của Tổng phụ trách Đội.

6.2. Công tác Thi đua, Khen thưởng.

Tham gia đạt chất lượng, kết quả các hội thi, cuộc thi do Chính quyền và Công đoàn giáo dục Trường, Huyện, Tỉnh tổ chức.

Biểu dương cán bộ – giáo viên đạt các thành tích cao trong năm học 2009-2010 nhân ngày 20/11.

7. Cơng tc Y tế trường học:

Ban Y tế tập trung bổ sung các tồn tại đ được Hiệu trưởng kiểm tra gĩp ý. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc làm sạch khuôn viên trường lớp, vệ sinh môi trường và phục vụ nước uống hợp vệ sinh cho CBVC- HS.

Phối hợp với Trạm y tế x v gio  vin chủ nhiệm cc lớp lập danh sch học sinh chuẩn bị cho HS lớp 1 ( 6 tuổi) tim phịng vắc xin sởi vo sng 10/11/2010 ( Y tế, PHT, đ/c Ngân, Hạnh và 3 giáo viên chủ nhiệm lớp 1).

8. Cơng tc khc.

Ban Chuyên môn, Ban Văn thể mỹ, Chi đoàn, Liên đội phối hợp tổ chức tốt các hoạt đồng, các cuộc thi-hội thi chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam đối với học sinh.

Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tọa đàm kỉ niệm 28 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam, như: Bộ phận tài vụ chuẩn bị kinh phí quà tặng; tổ Văn phịng chuẩn bị giấy mời mời đại biểu, hoa để tặng; Chủ tịch Công đoàn chuẩn bị các điều kiện để biểu dương khen thưởng CB, VC hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2009-2010; TPTĐ chuẩn bị chương trình văn nghệ; tất cả CB, VC chuẩn bị ( 01 báo cáo ) tham luận “Nhà giáo với tiếp tục đổi mới quản lý v nng cao chất lượng GD”; Ban Văn Thể Mĩ chuẩn bị âm thanh, loa đài và trang trí hội trường ( UBND x hoặc nhà văn hóa thôn 2 do x chọn vì lm tập trung 3 trường).

Tổng phụ trách Đội phối hợp với GVCN các lớp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, kiểm tra đánh giá việc học sinh thực hiện Luật Giao thông đường bộ.

Đề nghị Chủ tịch Công đoàn phối hợp với Tổng phụ trách Đội sớm hồn thnh tốt công tác vận động CBVC và HS ủng hộ giúp đỡ vùng lũ các tỉnh miền Trung.

III. Lịch cơng tc trọng tm.

Từ 01-04/11/2010: chấm SKKN( GPHI) cấp trường.

Từ 01-05/11/2010: Chi Hội trưởng chi Hội Chữ thập đỏ đi tập huấn tại Đà Lạt.

05 /11/2010:  Ra đề  thi năng lực giáo viên.

Sáng 06 /11/2010: Tổ chức thi năng lực giáo viên ( từ 7 giờ 30 phút ).

Sáng 06 /11/2010: Họp HĐSP từ 9 giờ 00  phút.

Sáng 08 /11/2010: Đ/c Hoa PBTCB tổng kết 4 năm thực hiện cuôc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM tại UBND huyện); Đ/c Thúy dạy 4A.

Từ 09-10/11/2010: Hiệu trưởng thanh tra 02 giáo viên trường TH x Ma Da Gui.

Sng 10 /11/2010: Tim phịng sởi cho HS lớp 1 ( 6 tuổi ).

Sáng 10 /11/2010: Đồng chí Dung bốc thăm tiết  dạy dự thi ATGT tại trường TQT từ lúc 8 giờ.

Ngày 10/11/2010: KT nộp báo cáo yêu cầu bổ sung lương về PGD.

Sáng 11/11/2010: Sơ khảo văn nghệ ( PHT, Ngân, Dũng).

Chiều 11/11/2010: Họp BĐDCMHS từ 13 giờ 30 phút ( BGH, CTCĐ, KT,TQ).

Chiều 11/11/2010: Họp Chi bộ  từ 15 giờ 40 pht.

Ngy 13/11/2010: Ban chuyn mơn  v cc tổ Chuyn mơn sinh hoạt.

Sáng 17/11/2010: Đăng cai Hội thi giáo viên thi ATGT ( Trường V Thị Su v TH H Lm ). Đồng chí Dung dự thi ATGT tại trường.

Sng 18/11/2010: Tham gia gặp mặt CB-GV tiu biểu tại PGD ( GV tiêu biểu và HT, CTCĐ ).

Sáng 18/11/2010: Đoàn HS chúc mừng ngày Hội đoàn kết toàn dân tại nhà văn hóa thôn 2 ( đ/c Dũng ).

Sng 18/11/2010: Hồn thnh việc trang trí v lắp sn khấu: GV nam .

Tối 18/11/2010:Công diễn văn nghệ  cháo mừng ngày nh gio Việt nam.

Sáng 20/11/2010: Tọa đàm kỉ niệm 28 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Sng 22/11/2010: Tổng kết Chi Bộ.

Sáng 23/11/2010: Học sinh thi ATGT tại trường TQT ( PHT, đ/c Dũng, Hoàng, Tùng, Thủy , Ngn đưa học sinh đi thi ). Số CB-GV  cịn lại cũng tham gia cổ vũ.

Sáng 24/11/2010: Công đoàn phối hợp BVTM tổ chức thi đấu cầu lông giữa các tổ.

Sáng 25/11/2010: Học sinh thi viết chữ đẹp cấp trường. Nộp bo co thng 11/2010.

Sáng 26/11/2010: Bàn giao công tác HT ( BGH, KT,TQ,TTND,BĐDCMHS, CTCĐ, địa phương, Phịng Ti chính kế hoạch, Phịng Nội vụ, Phịng gio dục v Nguyn Hiệu trưởng).

Sáng 29/11/2010: 9 giờ 15 phút bốc thăm ngày, môn, bài thi tiết dạy.

Thời gian cịn lại thực hiện cơng tc kiểm tra nội bộ trường học, xử lí sự vụ.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Trưởng các bộ phận công tác, tổ trưởng các tổ Chuyên môn, tổ trưởng tổ Văn phịng; trưởng các tiểu ban, đoàn thể trong trường căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng kế hoạch công tác của bộ phận, tổ lao động, tiểu ban, đoàn thể mình một cch chi tiết, st với tình hình thực tế, cĩ tính khả thi cao v tổ chức triển khai thực hiện một cch kịp thời, đồng bộ, khép kín và có hiệu quả.

2. Trên cơ sở kế hoạch này và kế hoạch của các bộ phận công tác, các tổ lao động, các tiểu ban, các đoàn thể, yêu cầu tất cả CB-VC cụ thể hoá bằng lịch công tác phù hợp với công việc của từng cá nhân và thực hiện một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

3. Trường Tiểu học H Lm kính đề nghị Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân x H Lm v các ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, tạo điều kiện, đặc biệt là việc tổ chức tọa đàm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-Phịng GD&ĐT;

-ĐU-HĐND-UBND x ;

– Chi bộ trường TH;

-Ban đại diện CMHS;

-TT các tổ LĐ;

-Lưu VP.                                                                                                Phạm Thị Thnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: